ZACZYNAMY NOWY SEZON! Zapraszamy na treningi od 5-go Września

ADRES DOJO: XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, Al. Piłsudskiego 159 

 Kliknij:  MAPA DOJAZDU

Akceptujemy karty FitProfit i Fitprofit dziecko

Ubezpieczenie NNW – Musimy pamiętać, że standardowe polisy NNW (w szkole, zakładzie pracy, itp.) nie obejmują uprawiania sztuk walki. Dlatego też postanowiliśmy ze środków własnych klubu wykupić polisę NNW dla członków. Ubezpieczeni : wszystkie osoby ćwiczące, bez względu na wiek (dorośli i dzieci), które miały opłaconą składkę klubową w momencie zdarzenia i są członkami klubu .Ochrona obowiązuje podczas treningów (także na stażach krajowych) Ubezpieczenie nie ma wpływu na wysokość składki członkowskiej – Ubezpieczającym jest klub Hanami Dojo Łódź. Ubezpieczenie ważne do 05.03.2020 r.
Ubezpieczenie nie obejmuje osób które nie są członkami klubu Hanami Dojo Łódź.

Zapraszamy na treningi osoby zainteresowane. Pierwszy, bezpłatny trening do niczego nie zobowiązuje. Wystarczy zabrać t-shirt i długie spodnie dresowe. Przyjdź, poćwicz, a potem zdecydujesz czy do nas dołączysz. Wystarczy być 10 min. przed rozpoczęciem treningu i zgłosić się do instruktora prowadzącego trening.

ZAPISY: przez telefon (605561516), drogą mailowa lub na miejscu 10 min. przed wybranym treningiem

ROZKŁAD TRENINGÓW:

Grupa dziecięca (7-13 lat) – poniedziałki i czwartki godz. 18:00 -19:00

Dorośli i starsza młodzież – poniedziałki i czwartki godz. 19:00 – 20:30

SKŁADKI I OPŁATY

Składka członkowska dorośli – 95 zł.

Składka członkowska dzieci i młodzież ucząca się oraz studenci do 25 roku życia – 80 zł.

Opłata jednorazowa za trening (pkt. 15 Regulaminu) wynosi 20 zł.

SYSTEM ZNIŻEK (tylko dla formalnych członków klubu)

Składka rodzinna (rodzic – dziecko, rodzeństwo, małżeństwo) – suma składek poszczególnych członków rodziny pomniejszona o 15% dla dwóch osób, o 20 % dla trzech i więcej osób. Składki zaokrąglamy do pełnych złotych.

Zniżka 5 % przy wpłacie z góry za 3 i więcej miesięcy (tylko przy terminowych wpłatach). Składki zaokrąglamy do pełnych złotych.

 Składki prosimy opłacać przelewem do 10-go każdego miesiąca na konto klubu:

PKO Bank Polski

89 1020 3378 0000 1902 0350 3562

Odbiorca : Hanami Dojo , ul. Skrzetuskiego 1, 92-432 Łódź,

Tytuł przelewu: imię i nazwisko/opłata za treningi/miesiąc, rok (np. Jan Kowalski/opłata za treningi/04. 2018 r.)

RABATY DLA ROZWOJU

Ponieważ zależy nam na rozwoju naszych ćwiczących, klub może poprzez system rabatów wspomóc swoich członków.

Rabaty udzielane są ze środków własnych klubu. Środki pieniężne przeznaczane na ten cel są wyłączną własnością klubu aikido Hanami Dojo Łódź. O rabat mogą się ubiegać wyłącznie aktywni i wyróżniający się członkowie klubu, tzn. osoby niezalegające ze składkami, regularnie trenujące i z zaangażowaniem biorące udział w życiu klubu. Do rabatu nie mają prawa osoby niezrzeszone formalnie (patrz pkt. 1 Regulaminu klubu) w klubie Hanami Dojo. Po opuszczeniu klubu byłemu członkowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia gdyż właścicielem środków jest tylko i wyłącznie klub Hanami Dojo. Ostateczną decyzję o przyznaniu rabatu podejmuje klub Hanami Dojo. Rabat może wynieść równowartość 8 % sumy wpłaconych składek, liczonej od pierwszej składki opłaconej po uzyskaniu poprzedniego rabatu. Członek klubu sam opłaca udział w stażu lub egzamin aikido, a w następnym miesiącu rozliczeniowym płaci składkę członkowską obniżoną o przyznany rabat. Zniżkę zaokrąglamy do pełnych złotych. W każdej chwili można uzyskać informację o możliwym rabacie u instruktora prowadzącego klub W. Chrzanowskiego.

Rabat może być udzielony tylko na trzy następujące cele:

  1. Egzaminy na stopnie aikido
  2. Udział w stażach aikido organizowanych przez nasz klub
  3. Udział w stażach w rekomendowanych przez nas klubach aikido na terenie Polski

Aikido Łódź Klub Hanami Dojo
TRENUJAIKIDO