Etykieta Dojo

 1. Zawsze należy słuchać poleceń nauczyciela – instruktora.
 2. Bez zgody instruktora i klubu Dojo nie może być użyte do innych celów niż nauka aikido.
 3. Przed wejściem na matę wyłącz/wycisz telefon komórkowy.
 4. Niedopuszczalne jest branie udziału w treningu będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp. Nie jemy, nie żujemy gumy na macie. Przed treningiem należy zdjąć całą biżuterię, np. łańcuszki, kolczyki. Dbaj o krótko obcięta paznokcie.
 5. Zanim wejdziesz na tatami sprawdź czy masz poprawnie założone keikogi, odwróć się plecami do maty i wchodząc zsuń zori (klapki). Stojąc lub w pozycji seiza ukłoń się w kierunku Kamiza.
 6. Przed rozpoczęciem treningu usiądź w seiza w jednym rzędzie z innymi uczniami i w skupieniu czekaj na nauczyciela.
 7. Najwyżsi stopniem siadają z lewej strony nauczyciela.
 8. Jeśli się spóźniłeś, usiądź na macie w pozycji seiza i poczekaj na znak instruktora, że możesz dołączyć do treningu.
 9. Podczas treningu wymagana jest odpowiednia pozycja siedząca – seiza lub siad skrzyżny.
 10. Gdy Sensei przerywa ćwiczenia (yame), aby objaśnić technikę, wróć na swoje miejsce i usiądź w seiza, siadamy półkolem tak żeby strona Kamiza była wolna. Po demonstracji ukłoń się i wróć do ćwiczenia (dozo).
 11. Gdy nauczyciel wywoła Cię na środek powiedz „Hai” ukłoń się i szybko do niego podejdź. Po pokazie cofnij się, ukłoń i usiądź w seiza.
 12. Aby zadać nauczycielowi pytanie, podejdź do niego skrajem maty nie przeszkadzając innym i ukłoń się w pozycji stojącej. Wołanie z daleka jest niedopuszczalne.
 13. Ćwicz z uwagą, w ciszy, bez zbędnych rozmów i dyskusji. Pomagając w prawidłowym wykonaniu technik młodszym kolegom, sami utrwalamy naszą wiedzę.
 14. Podczas treningu nie rób nic, co może Ciebie i Innych narazić na kontuzję.
 15. Doskonal pady i przewroty – to Twoje bezpieczeństwo.
 16. Uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów i kontuzji dlatego Miej „oczy dookoła głowy” aby uniknąć ewentualnych kolizji na macie.
 17. Jeśli musisz wcześniej opuścić Dojo, poinformuj o tym nauczyciela.
 18. Zgodnie z duchem Aikido w Dojo nie ma miejsca na krytykę, pouczanie, wywyższanie się, próbę sił, udowadnianie swojej przewagi nad innymi ani kwestionowanie objaśnień Senseia i starszych stopniem na temat prawidłowego wykonania techniki – może to przeszkadzać w prawidłowym i bezpiecznym przeprowadzeniu treningu.
 19. Jeśli organizacja dojo wymaga specjalnych przygotowań, zawsze pomagaj przy przygotowaniu maty do treningu. Jest to honor i zaszczytny obowiązek każdego aikidoki.

Etykieta dla osób odwiedzających Dojo:

 • Jeśli nie przyszedłeś ćwiczyć, usiądź na widowni i w ciszy obserwuj trening.
 • Przed wejściem do Dojo wyłącz/wycisz telefon komórkowy.
 • Nie komentuj zachowań instruktora i osób ćwiczących.
 • W żaden sposób nie przeszkadzaj w prowadzeniu zajęć.
 • W uzasadnionych przypadkach, np. osobę obserwującą będącą pod wpływem alkoholu instruktor ma prawo poprosić o opuszczenie Dojo.