Suwari waza Kokyu Ho by Saito Morihiro Shihan

Kokyo Ho jest praktykowaniem Kokyuryoku (siła brzusznego oddychania). Aikido bez takiej mocy jest jak SUMO, kiedy walka toczy się między gigantycznymi zapaśnikami pozbawionymi siły mięśniowej. KokyuRyoku stoi w kontraście do siły mięśniowej, opiera się na płynnych ruchach w górę i w dół miecza. To ćwiczenie miecza nie jest rozumiane jako zwykły ruch miecza. Jest ono połączone z Taijutsu i ćwiczenie jest wykonywane, z nadgarstkami chwyconym przez przeciwnika.

Jest to zatem wysoce rozsądna metoda szkolenia. Przy wykonywaniu Taijutsu należy wziąć pod uwagę różnice budowy swoich partnerów. Szczególną zaletą tej sztuki jest umożliwienie nauki jak korzystać z Tegatany (Ostrze noża ręki) w taki sposób, że nie stracisz uchwytu partnera, który trzyma nadgarstek. Technika ta nazywa się MUSUBI – Próbuje się z przeciwnikiem. Musube znaczy też związać. Jak przy ruchach miecza należy oddychać naturalnie. Wydech, jak przy ruchu miecza w dół. Ten proces oddychania, prowadzony świadomie, dostarczy mocy niezbędnej do wykonywania technik Aikido. Kokyu Ho ma zastosowanie zarówno do ćwiczeń na stojąco, jak i siedzących.

Podstawowa forma Kokyu Ho

Jakbyś trzymał miecz unieś obie ręce tworząc półkole. To rozwinie twoją siłę oddechu. To rozwija twoją siłę oddechu. Siedzisz twarzą w twarz ze swoim partnerem i pozwalasz mu lekko uchwycić oba nadgarstki z boku. Jest to podstawowa forma. Po pierwsze, rozluźnij ramiona i w pełni rozdziel końcówki palców, aby „scentralizowana” moc mogła być kierowana na końce dłoni i dalej. Odstępy między rękami powinny być nieco szersze niż rozpiętość ramion. Unieś ręce w górę tak że krawędzie dłoni będą cięły w pachy partnera. Twój ruch rąk musi być podobny do unoszenia w górę miecza.. Tegatana obu rąk powinna znajdować się we właściwym miejscu bez naciskania na ciało partnera. Ta technika ma na celu kontrolowanie naturalnej skłonności partnera do siedzenia.

Jakbyś trzymał miecz unieś obie ręce tworząc półkole. To rozwinie twoją siłę oddechu

Kokyu Ho – nadgarstki trzymane od dołu

Obróć ręce, wnętrze dłoni skierowane w górę, kciuki na zewnątrz, tym samym równoważąc partnera. Po osiągnięciu destabilizacji uke przejdź do podstawowej formy.

Kokyu Ho – nadgarstki trzymane od góry

Trudno będzie ci rozpocząć ruch unoszenia w górę ze względu na wagę partnera. Wyjście można znaleźć, jeśli łuk ciała przesuniesz lekko do tyłu, podnosząc w ten sposób partnera. Ruch podeprzyj biodrami. Następnie możesz przejść do podstawowej formy.

Kokyu Ho – ręce trzymane z pełną siłą

Przesuń się na bok swojego partnera i kontroluj jego stawy tak jakbyś je składał ze sobą.. Następnie przekręć biodra, udając cios w twarz prawą (lewą) ręką i rzuć go w dół. Jest to Kokyu Ho techniki rzutu.

Kokyu Ho – nadgarstki dociśnięte do ud

Poruszaj ciałem ukośnie, aby odwrócić siłę partnera na boki i w dół. Następnie zastosuj Tegatana, udaremniając jego próbę wzmocnienia nacisku, Dalej postępuj jak w podstawowej formie.

Kokyu Ho – trzymanie za łokcie

Unieś obie ręce podczas wyginania ciała lekko do tyłu. Następnie przejdź do podstawowej formy.

Zapraszam do śledzenia kolejnych artykułów…Cdn…